Zadźwoń: 793-675-800

Odszkodowania osobowe

Pharmacy compliance. Pharmaceutical regulations. Pharmacist offers pill ( drug ), businessman represent clipboard (checklist) with pencil icon on virtual screen. Health care business rules.

Pomagamy uzyskać odpowiednie odszkodowania powypadkowe osobom poszkodowanym w wyniku wypadków samochodowych z nie swojej winy. Prowadzimy sprawy w imieniu wszystkich uczestników ruchu drogowego

  • rowerzystów
  • kierowców
  • pasażerów
  • pieszych

W następstwie wypadku osobie poszkodowanej przysługiwać może szeroki wachlarz świadczeń :

Zwrot

Zwrot wszelkich kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki nad poszkodowanym, kosztów transportu dla rodziny

Renta

Rentę może otrzymać osoba poszkodowana, która na skutek wypadku straciła możliwość wykonywaniu zawodu, zwiększyły się jej potrzeby, a przywrócenie do stanu sprzed zdarzenia nie jest możliwe.

Renta uzupełniająca

Wyrównanie różnicy między wysokością zarobków przed wypadkiem w stosunku do jego dochodów po wypadku.

Odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowanie (kapitalizacja renty)us leo.

Zadośćuczynienie

Dla spokrewnionych oraz żyjących w dobrych relacjach z osobą zmarła pomagamy uzyskać zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie bliskiej osoby.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną lub straciłeś w wyniku wypadku komunikacyjnego bliską osobę w okresie 20 lat skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy Cię przez ten proces bardzo sprawnie i pomożemy w kompletacji dokumentacji. Jeżeli otrzymałeś odszkodowanie z tytułu tej szkody skontaktuj się z nami – poprawiamy błędy po innych kancelariach odszkodowawczych, zwiększamy wysokości świadczeń.

Proszę pamiętać, że w przypadku braku możliwości zidentyfikowania sprawcy za wypłatę świadczeń odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Nasza pomoc w prowadzeniu sprawy jest bezpłatna – naszym jedynym wynagrodzeniem jest prowizja od świadczeń, które otrzymasz, obiektywnie niska w porównaniu do konkurencji.

Masz jakieś pytania ?

Walczymy o swoje. Nie poprzestajemy na średnich kwotach odszkodowań, walczymy o maksimum.

Pomagamy uzyskać odpowiednie odszkodowania powypadkowe osobom poszkodowanym w wyniku powstałego podczas lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy.

W następstwie wypadku osobie poszkodowanej przysługiwać może szeroki wachlarz świadczeń :

Zwrot

Zwrot wszelkich kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki nad poszkodowanym, kosztów transportu dla rodziny

Renta

Rentę może otrzymać osoba poszkodowana, która na skutek wypadku straciła możliwość wykonywaniu zawodu, zwiększyły się jej potrzeby, a przywrócenie do stanu sprzed zdarzenia nie jest możliwe.

Renta uzupełniająca

Wyrównanie różnicy między wysokością zarobków przed wypadkiem w stosunku do jego dochodów po wypadku.

Odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowanie (kapitalizacja renty)us leo.

Zadośćuczynienie

Dla spokrewnionych oraz żyjących w dobrych relacjach z osobą zmarła pomagamy uzyskać zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie bliskiej osoby.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną lub straciłeś w wyniku wypadku przy pracy bliską osobę w okresie 20 lat skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy Cię przez ten proces bardzo sprawnie i pomożemy w kompletacji dokumentacji. Jeżeli otrzymałeś odszkodowanie z tytułu tej szkody również zapraszamy do kontaktu – poprawiamy błędy po innych kancelariach odszkodowawczych, zwiększamy wysokości świadczeń.

Pamiętaj, że świadczenia nie są wypłacane z majątku pracodawcy tylko z ubezpieczenia OC firmy, ubezpieczenia, renty.

Nasza pomoc w prowadzeniu sprawy jest bezpłatna – naszym jedynym wynagrodzeniem jest prowizja od świadczeń, które otrzymasz, obiektywnie niska w porównaniu do konkurencji.

Masz jakieś pytania ?

Walczymy o swoje. Nie poprzestajemy na średnich kwotach odszkodowań, walczymy o maksimum.

Pomagamy uzyskać odszkodowania za zaniechanie lekarza, dentysty, ratownika, położnej u pacjenta doprowadzające do szkody.

W następstwie wypadku osobie poszkodowanej przysługiwać może szeroki wachlarz świadczeń :

Zwrot

Zwrot wszelkich kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki nad poszkodowanym, kosztów transportu dla rodziny

Renta

Rentę może otrzymać osoba poszkodowana, która na skutek wypadku straciła możliwość wykonywaniu zawodu, zwiększyły się jej potrzeby, a przywrócenie do stanu sprzed zdarzenia nie jest możliwe.

Renta uzupełniająca

Wyrównanie różnicy między wysokością zarobków przed wypadkiem w stosunku do jego dochodów po wypadku.

Odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowanie (kapitalizacja renty)us leo.

Zadośćuczynienie

Dla spokrewnionych oraz żyjących w dobrych relacjach z osobą zmarła pomagamy uzyskać zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie bliskiej osoby.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną lub straciłeś w wyniku wypadku przy pracy bliską osobę w okresie 20 lat skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy Cię przez ten proces bardzo sprawnie i pomożemy w kompletacji dokumentacji. Jeżeli otrzymałeś odszkodowanie z tytułu tej szkody również zapraszamy do kontaktu – poprawiamy błędy po innych kancelariach odszkodowawczych, zwiększamy wysokości świadczeń.

Nasza pomoc w prowadzeniu sprawy jest bezpłatna – naszym jedynym wynagrodzeniem jest prowizja od świadczeń, które otrzymasz, obiektywnie niska w porównaniu do konkurencji.

Masz jakieś pytania ?

Walczymy o swoje. Nie poprzestajemy na średnich kwotach odszkodowań, walczymy o maksimum.

Pomagamy uzyskać odpowiednie odszkodowania powypadkowe osobom poszkodowanym w wyniku powstałego podczas lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz gospodarstwa rolnego.

W następstwie wypadku osobie poszkodowanej przysługiwać może szeroki wachlarz świadczeń :

Zwrot

Zwrot wszelkich kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki nad poszkodowanym, kosztów transportu dla rodziny

Renta

Rentę może otrzymać osoba poszkodowana, która na skutek wypadku straciła możliwość wykonywaniu zawodu, zwiększyły się jej potrzeby, a przywrócenie do stanu sprzed zdarzenia nie jest możliwe.

Renta uzupełniająca

Wyrównanie różnicy między wysokością zarobków przed wypadkiem w stosunku do jego dochodów po wypadku.

Odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowanie (kapitalizacja renty)us leo.

Zadośćuczynienie

Dla spokrewnionych oraz żyjących w dobrych relacjach z osobą zmarła pomagamy uzyskać zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie bliskiej osoby.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną lub straciłeś w wyniku wypadku przy pracy bliską osobę w okresie 20 lat skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy Cię przez ten proces bardzo sprawnie i pomożemy w kompletacji dokumentacji. Jeżeli otrzymałeś odszkodowanie z tytułu tej szkody również zapraszamy do kontaktu – poprawiamy błędy po innych kancelariach odszkodowawczych, zwiększamy wysokości świadczeń.

Pamiętaj, że dla właścicieli gospodarstw ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Odszkodowanie można uzyskać z KRUS, ubezpieczeń NNW, na życie, renty.

Nasza pomoc w prowadzeniu sprawy jest bezpłatna – naszym jedynym wynagrodzeniem jest prowizja od świadczeń, które otrzymasz, obiektywnie niska w porównaniu do konkurencji.

Masz jakieś pytania ?

Walczymy o swoje. Nie poprzestajemy na średnich kwotach odszkodowań, walczymy o maksimum.

Zamknij
Zamknij ten panel