Zadźwoń: 793-675-800

RODO

RODO - Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych

RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych – dotyczy wszystkich firm niezależnie od wielkości, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych.

Oferujemy wdrożenie RODO (ang. GDRP), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szkolenia z RODO

Budowa systemu ochrony danych osobowych, obowiązki administratora.

Audyt zgodności z RODO

Rozpoznanie procesów przetwarzania danych osobowych w firmie.

Opracowanie i analiza dokumentów

Indywidualna ocena jakie dokumenty powinny zostać opracowane, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

RODO nakłada na niektórych administratorów i na niektóre podmioty przetwarzające obowiązek powołania IOD.

Doradztwo i stała obsługa

W ramach dodatkowego abonamentu możliwa jest obsługa polegająca na bieżącym monitorowaniu skutków wdrożenia RODO, aktualizacji dokumentów.

Ochrona danych osób fizycznych

Doradztwo w zakresie skarg na administratora danych osobowych, powództw cywilnych.

Pamiętaj, że maksymalną karą za naruszenie obowiązków wynikających z RODO grozi kara pieniężna w wysokości 20 000 000 EUR lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa za poprzedni rok obrotowy oraz różnego rodzaju środki naprawcze.

Masz jakieś pytania ?

Walczymy o swoje.

Zamknij
Zamknij ten panel