Zadźwoń: 793-675-800

Służebność przesyłu

sluzebnosc-przesylu

Czy na Twojej działce stoją słupy energetyczne ?
Czy w Twoim gruncie są poprowadzone kable światłowodowe, rurociągi ?

Jeśli tak, to możesz starać się o przyznanie Ci wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Twojego gruntu oraz domagać się ustanowienia służebności przesyłu na tym gruncie, co wiąże się z uzyskaniem przez Ciebie wysokich kwot pieniężnych – nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Nie oczekujemy od Ciebie żadnej wpłaty, wszystkie koszty uzyskania wynagrodzenia pokrywamy sami, nie poniesiesz żadnych kosztów z góry – nasze wynagrodzenie wynosi jedynie 25% od kwoty, którą dla Ciebie uzyskamy.
Uzyskanie wynagrodzenia za służebność przesyłu nie podnosi cen u dostawców usług np. energii.
Zajmujemy się sprawami, które dotycząca montażu (słupów, kabli, rurociągów, skrzynek) nie później niż 30 lat temu.

Umowa służebności przesyłu może zostać zawarta zarówno w czasie istnienia urządzenia na nieruchomości, jak również przed posadowieniem takiego urządzenia na nieruchomości.
Umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego u notariusza, który ma obowiązek za pośrednictwem systemu elektronicznego jeszcze tego samego dnia przesłać wniosek o wpis do księgi wieczystej do Sądu Rejonowego.

Właściciel strony obciążonej może żądać opłaty za korzystanie ze swojej działki, na wartość wynagrodzenia wpływają między innymi poniższe elementy:
– wartość rynkowa m2 nieruchomości
– ograniczenie możliwości korzystania z gruntu
– ograniczenie możliwości inwestycyjnych
– wpływ na pozostałą część nieruchomości lub nieruchomości sąsiednich
– brak możliwości zabudowy

Masz jakieś pytania ?

Walczymy o swoje. Nie poprzestajemy na średnich kwotach odszkodowań, walczymy o maksimum.

Zamknij
Zamknij ten panel